بنیادین
سياسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی
فرهنگی
هنری
ورزشی
نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مناظره » سياسی

مناظره: «حضرت آیت الله العظمی مرحوم حاج شیخ حسینعلی منتظری...»

ایزدی: آیت الله منتظری، هیچگاه با امام درگیر نشدند. //نمین: چرا شما سعی دارید دلیل اصلی رودررویی آقای منتظری با امام را پنهان دارید؟

۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۸:۵۱