بنیادین
سياسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی
فرهنگی
هنری
ورزشی
نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مناظره » بنیادین

مناظره: «فلسفه: رد یا قبول؟!»

دکتر مهدی نصیری: «خدای فلسفه و عرفان، خدای برهان و قرآن نیست». // استاد محسن غرویان: «خلط راه و رهرو، منشاء سوء تفاهم است».

۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۸:۳۴