نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » گزارش » نمایشگاه

"پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" منتشر کرد:

کتاب: مناظره‌هایی در باب علم دینی

به کوشش دکتر خسرو باقری

۳۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۰

به منظور تهیه این کتاب، می توانید با تماس بگیرید:
09128308262
02177929102