بنیادین
سياسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی
فرهنگی
هنری
ورزشی
نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » نوآوری » علمی

کرسی نوآوری با حضور دکتر روازاده:

ناهار خوردن، موجب فساد بدن است و با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما، مغایر است.

۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۹:۳۲