دکتر محمد روشن و نوآوری حقوقی:
«مسئوليت مدني دولت در ورشكستگي بدون تقصير تجار».
کد مطلب: 16
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۷
 Share/Save/Bookmark