بنیادین
سياسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی
فرهنگی
هنری
ورزشی
نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مناظره » فرهنگی

عملکرد فرهنگی شورای شهر سوم در مناظره بوچانی و دکتر قزوینی:

بوچانی: شورای شهر سوم، بیش از ۲۰۰ مصوبه فرهنگی داشته است. / دکتر قزوینی: مصوبات فرهنگی شورا، انفعالی و غیرکارآمد بوده است.

۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۹:۲۴