مناظره: «فلسفه: رد یا قبول؟!»

دکتر مهدی نصیری: «خدای فلسفه و عرفان، خدای برهان و قرآن نیست». // استاد محسن غرویان: «خلط راه و رهرو، منشاء سوء تفاهم است».

1 مرداد 1392 ساعت 8:34

کد مطلب: 11

آدرس مطلب: http://azadandishan.com/vdchd.nz223nzttf.html

آزاداندیشان
  http://azadandishan.com